Pink Tea ?? Xu?t
Hi!

Like page H?ng Ch ?? ?ng h? chng t? no!

Th?ng bo:?

Nhm mnh kh?ng cn lm 4 b? truy?n BG bao g?m:

V? Yu Anh S?p Tr? Kh?ng N?i

Nh?n V?t Nam Chnh C?n ???ng T?i

Duyn N? Ki?p Tr??c

Ba Ng??i Anh Trai C?c Ph?m C?a T?i

H?ng Tr ?? chuy?n nh??ng truy?n l?i cho nhm d?ch Virgo Team – Tr?m hong ??o s? 9. M?i ng??i like page c?a nhm d?ch ny ?? theo d?i truy?n ti?p nha. C?m ?n v xin l?i ?

Truy?n m?i c?p nh?t

0 BL

?? ?n V Tnh Yu

5
Chapter 3.2
Chapter 3.1
Chapter 2.2
0 BG

NEW C?u L?c B? Fox

5
Chap 16
Chap 15
Chap 14
1_01 BG

Couple ??nh L?u C Cht Ng?t Ngo

4
Chap 7
Chap 6
Chap 5 12 Thng Hai, 2023
bia GL

H?m Nay Qu? Phi C?ng S? L?y Th?n Ph?c ??ch

5
Chap 13
Chap 12
Chap 11
001 BL

H? Ly Ngh?ch Ng?m Lu?n Qu?n L?y T?i

4.4
Chap 17
Chap 16
Chap 15 28 Thng M?t, 2023
?nh ba BG

T? Ni?m Thnh Thnh

3.7
Chap 18
Chap 17 3 Thng Hai, 2023
Chap 16 18 Thng M??i M?t, 2022
ba BL

M?t L?n

5
Chap 8
Chap 7
Chap 6
cb37d88f-0477-42e0-abf7-c9cd365ec0b2 GL

Tnh c? th?t ??y

3.6
Th?ng tin nh?n v?t 31 Thng M?t, 2023
Happy new year 21 Thng M?t, 2023
Chap 14.2 - B vc
n?n BG

NEW Ph? Th?n H?m Nay Ng??i ??c Sch Ch?a?

5
Chap 2
Chap 1
chn vo ??u chap nhe GL

?a ly nh? s?c

3
Chap 24
Chap 23 14 Thng Hai, 2023
Chap 22 5 Thng Hai, 2023
9A3CB6FD-B115-4F93-8090-1936E23049FE BG

Ng??i L? Xinh ??p

5
Chap 4
Chap 3
Chap 2 13 Thng Hai, 2023
1

ch?i sau cu?c g?i

5
chapter 3
chapter 2 14 Thng Hai, 2023
chapter 1 11 Thng Hai, 2023
ba BG

18+ Kh?ng ch? m?t, m t?n hai

5
Chapter 17
Chapter 16
Chapter 15
ba ty

Tnh Yu Ch? Mnh Em Bi?t

4.8
Chapter 96
Chapter 95
Chapter 94 19 Thng M?t, 2023
ba BG

C?ng T??c, ? L Anh Trai T?i

5
Chap 9
Chap 8 18 Thng Hai, 2023
Chap 7 9 Thng M?t, 2023
a BL

Ging Sinh Di?u K?

5
Chapter 10
Chapter 9 6 Thng Hai, 2023
Chapter 8 6 Thng Hai, 2023
n?n BG

NEW Nam Ch? Ph?n Di?n B? D?y H?

5
Chap 6
Chap 5
Chap 4 18 Thng Hai, 2023
IMG_1673271336317 BL

18+NEW R?i kh?i l?p h?c, c?u ?y thu?c v? t?i!

4.3
Chap 6
Chap 5 17 Thng Hai, 2023
Chap 4 11 Thng Hai, 2023
??NG QU?N BG

Xin ng??i ??ng qun

4
Chap 7
Chap 6
Chap 5 10 Thng Hai, 2023
images BG

NEW V? Tr? C?a T?i

5
Chap 9
Chap 8
Chap 7
E2F57993-25CD-4880-93D6-642779D9EB8F

Oc c?a t?i thnh tinh r?i

5
chapter 6
chapter 5 5 Thng Hai, 2023
chapter 4 16 Thng M?t, 2023
n?n GL

NEW ?nh h?u m?t tu?n m?p ba c?n

5
Chap 6
Chap 5
Chap 4
0 BL

Ranh Gi?i C?a S? M? H?

3.8
Chapter 32
Chapter 31 13 Thng Hai, 2023
Chapter 30 3 Thng Hai, 2023
PH?I CH?NG BL

Ph?i ch?ng l c?u?

5
Chap 15
Chap 14
Chap 13 13 Thng Hai, 2023
song sinh BG

T?i tr? thnh gia s? c?a c?p song sinh hong gia

4.3
Ch??ng 13
Ch??ng 12 16 Thng Hai, 2023
Ch??ng 11 10 Thng Hai, 2023
just-something-ive-heard-193×278 BL

Chuy?n ng??i quen

5
Chap 13
Chap 12 14 Thng Hai, 2023
Chap 11 11 Thng Hai, 2023
20220710_174926 BL, 19+

18+NEW H?Y D?Y T?I C?CH Y?U, N?I S?U NH?T B?N TRONG C?NG MU?N ???C “Y?U”

5
Chap 6 (END)
Chap 5
Chap 4 11 Thng Hai, 2023
Ba BL

18+ Hai K? ?in R?

4.3
Chapter 7
Chapter 6 4 Thng Hai, 2023
Chapter 5 4 Thng Hai, 2023
92ED9994281218+EC8898ECA09529

ANH CH? MU?N M?T M?NH EM

2
Chapter 1
01-189-640×900

18+ T?i s? kh?ng tha th? cho c?u cho ??n khi c?u ni r?ng c?u yu t?i!

5
oneshot
mai m?i jpg BG

T?i kh?ng mu?n lm ng??i mai m?i

4.8
Chap 32
Chap 31 16 Thng Hai, 2023
Chap 30 9 Thng Hai, 2023
9065835101229d880572b564ee7705d8b96eddb0_1318_1868_497530 BL

Bi?n R?ng

4.6
Chap 21
Chap 20
Chap 19 13 Thng Hai, 2023
Fed_c68UUAIpK0k BG

Tr? thnh c n? c?a ti?u thuy?t ch?t chc

4
Chap 18
Chap 17 7 Thng Hai, 2023
Chap 16 31 Thng M?t, 2023
ba BL

??i Th? Trc M? B? L?t Xe R?i

5
Chap 1
Chap 0 14 Thng Hai, 2023
Good-Samaritan-Mr-Yu_1637800694 BL

Qu? nh?n ph tr? Du

4
Ch??ng 21 - Kim Kh?
Ch??ng 20 - Ch?n m?t mn qu 15 Thng Hai, 2023
Ch??ng 19 - Theo ?u?i hay kh?ng 9 Thng Hai, 2023
thi t? BG

V? H?n Th C?a Thi T?

4.2
Chap 36
Chap 35 14 Thng Hai, 2023
Chap 34 10 Thng Hai, 2023
01 (7) BL, 19+

JINX

3.9
Chapter 14
Chapter 13 12 Thng Hai, 2023
Chapter 12 3 Thng Hai, 2023
01 (10) BL, 19+

C?y Kh?ng R?

4.4
Chapter 17
Chapter 16 16 Thng Hai, 2023
Chapter 15 8 Thng Hai, 2023
IMG_20230120_011736 BG

NEW Nguy R?i! Tr??ng C?ng Cha ??c ?c B?t ??u Yu ???ng M Qung

4.5
Chap 6
Chap 5 13 Thng Hai, 2023
Chap 4 5 Thng Hai, 2023
001 BL

NEW ??ng Hnh Cng K? Ph?n B?i

5
Chap 9
Chap 8 17 Thng Hai, 2023
Chap 7 7 Thng Hai, 2023
ba BG

18+ T?u Thot Kh?i Th? Tr?n Bu?n Ng?

3
Chapter 2
Chapter 1
Chapter 0 - Gi?i thi?u
F810D346-3C4C-4986-921B-63F667F0C662

NEW Kh?ng th? lm b?n v?i con gi

4.2
??c bi?t 2 26 Thng M??i Hai, 2022
??c bi?t 1 25 Thng M??i Hai, 2022
Ngo?i truy?n 2 Thng Tm, 2022
Ennead BL, 19+

HOT B? Chn V? ??i

4.3
Chapter 129
Chapter 128 12 Thng Hai, 2023
Chapter 127 31 Thng M?t, 2023
Ba BG

Qun K?ch B?n Tr?n M?ng

4.3
Chap 25.5
Chap 25 15 Thng Hai, 2023
Chap 24 8 Thng Hai, 2023
bia BL

T?i L M?t Tn ?in

4.3
Chap 9
Chap 8 14 Thng Hai, 2023
Chap 7 8 Thng Hai, 2023
bia BG

B?m B?o Qu?n, Qu? Phi Ni Nng L T? T?ng C?a Ng??i!

4.5
Chap 6
Chap 5 14 Thng Hai, 2023
Chap 4 7 Thng Hai, 2023
Yuliqueur-Alcohol-x-Yuri-Anthology-Yuri-Manga-1-193×278 GL

Yuliqueur C Tuy?n t?p Yuri x ?? u?ng c c?n

5
Chapter 6
Chapter 5 17 Thng Hai, 2023
Chapter 4 15 Thng Hai, 2023
8094 (1) BL

C?u Ch? V Ng??i H?u

4.5
Chapter 2.2
Chapter 2.1 28 Thng M?t, 2023
Chapter 1.5 (Extra 1) 23 Thng M?t, 2023
24997236_1080_1520_47686

18+ trai ??p nh bn

5
oneshot
Ba BL

H??ng d?n tnh yu c?a Guide

4.7
Chap 4
Chap 3 13 Thng Hai, 2023
Chap 2 4 Thng Hai, 2023
B?A BL

D? dng nh?n ra

4.3
Chap 18
Chap 17 9 Thng Hai, 2023
Chap 16 30 Thng M?t, 2023
53184350 BG

B?y si gi?a Danes

3.7
Ch??ng 16 - Sau tai n?n
Ch??ng 15- Khc x??ng b? g?y 14 Thng Hai, 2023
Ch??ng 14- Nh?ng cnh c?y 7 Thng Hai, 2023
tumblr_859c589120dbcf1a62d2be72250eb895_7b03238f_1280

Xanh ??n m?c kh?ng th? ch?m t?i ???c v ?? t?i m?c b?m tm

5
chapter 4
chapter 3
chapter 2
R?c r?i ng?t ngo ba BL, 19+

R?c R?i Ng?t Ngo (Honey Trouble)

4.3
Chapter 10
Chapter 9 11 Thng Hai, 2023
Chapter 8 31 Thng M?t, 2023
001 BL

Th?t Lng

4.2
Chap 16
Chap 15 14 Thng Hai, 2023
Chap 14 6 Thng Hai, 2023
AnhBia GL

HOT Giam C?m Em Trong Lng Bn Tay

4.8
Chap 10
Chap 9 13 Thng Hai, 2023
Chap 8 6 Thng Hai, 2023
0a BL

HOT K? ho?ch bn ?n c?a Mitsuya-sensei

3.6
Chap 7
Chap 6 27 Thng M??i M?t, 2022
Chap 5 21 Thng M??i, 2022
1 BL

Child no money

5
Oneshot
ba GL

18+HOT Tnh yu ? ngay ??y!

5
Chapter 3
Chapter 2 19 Thng Hai, 2023
Chapter 1 16 Thng Hai, 2023
10130836_1000_1413_69572

18+ linh m?c d?m d?c v m?ng m?

5
oneshot
ba BL

HOT H?n Nh?n Ch? L Chuy?n Nh?

3.3
Chapter 17
Chap 16
Chap 15
346405647379cb98eab499a7efee3e05072591f9_4000_5636_2535394

18+ sch h?c lm tnh trn ? t? Ichalove

5
oenshot 19 Thng Hai, 2023
7c4f960db5abe540cc03c93473345039bb8dae9c_840_1120_602139 BL, 19+

NEW N?ng Tr?i Tnh Yu

0
ba BL

NEW Quan H? N? N?n

4.3
0 BL

18+ Ph thu? v Mo

3.5
Chap 5 18 Thng Hai, 2023
Chap 4 20 Thng M?t, 2023
Chap 3 4 Thng M??i M?t, 2022
Kh?ng C Tiu ??2_20230114222858 Ng?n Tnh

N? Ph? Ti Sinh: Kh?ng Ph?c Ci C?t Truy?n H?ng Ny

5
Chap 1 18 Thng Hai, 2023
Qu? D? Khc ba BL, 19+

NEW Qu? D? Khc

3.9
Chapter 34.5 ??C BI?T 18 Thng Hai, 2023
Chapter 34 - END SS1 11 Thng Hai, 2023
Chapter 33 3 Thng Hai, 2023
hi-transformed BL, 19+

HOT Omega Complex

3.7
Chapter 39 17 Thng Hai, 2023
Chapter 38 8 Thng Hai, 2023
Chapter 37 27 Thng M?t, 2023
bia BG

Ng??i Ta ??n R?ng Nng ?y V?a Xinh ??p L?i Nh?n T?

4.3
Chap 13 17 Thng Hai, 2023
Chap 12 10 Thng Hai, 2023
Chap 11 4 Thng Hai, 2023
42C6A718-B950-4625-A65C-713AB53D05CE

18+ Anh hng c?a qu? v??ng

5
oneshot 17 Thng Hai, 2023
001 BL

Kh?ng ??i No Otoguro-san C?a Chng Ta L?i Yu ???ng

4
Chapter 1 17 Thng Hai, 2023
bi?a BL

Gimme your love

5
Chap 1 17 Thng Hai, 2023
error: Yar sure ch?c ch?n l nh? v?y r?i? V?i c? ch??ng thi?t ch?~~
ӣ羺appע